•  مسابقات تنیس روی میز مدیران کارخانجات صنایع گیتی پسند برگزار شد

     

  • هفته پانزدهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان به میزبانی شرکت سروش صنعت  برگزار شد

     

  • هفته چهارم مسابقات داخلی مدیران گروه صنایع گیتی پسند اصفهان برگزار شد

     

 مسابقات ورزشی مدیران کارخانجات صنایع گیتی پسند برگزار شد
مسابقات ورزشی مدیران کارخانجات صنایع گیتی پسند برگزار شد
 گیتی پسند میزبان هفته پانزدهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان
گیتی پسند میزبان هفته پانزدهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان
مسابقات داخلی مدیران گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
مسابقات داخلی مدیران گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
 مسابقات ورزشی مدیران کارخانجات صنایع گیتی پسند برگزار شد

مسابقات ورزشی مدیران کارخانجات صنایع گیتی پسند برگزار شد

۲۹ مهر ۱۳۹۹

 مسابقات تنیس روی میز مدیران کارخانجات صنایع گیتی پسند برگزار شد

 

 گیتی پسند میزبان هفته پانزدهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان

گیتی پسند میزبان هفته پانزدهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان

۲۸ مهر ۱۳۹۹

هفته پانزدهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان به میزبانی شرکت سروش صنعت  برگزار شد

 

مسابقات داخلی مدیران گروه صنایع گیتی پسند اصفهان

مسابقات داخلی مدیران گروه صنایع گیتی پسند اصفهان

۲۲ مهر ۱۳۹۹

هفته چهارم مسابقات داخلی مدیران گروه صنایع گیتی پسند اصفهان برگزار شد

 

زنگ ورزش صبحگاهی در شرکت میرکو

زنگ ورزش صبحگاهی در شرکت میرکو

۲۱ مهر ۱۳۹۹

آغاز فعالیتهای روزانه با ورزش صبحگاهی در میرکو از شرکتهای موفق و زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد در استان اصفهان

 

هفته چهار دهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان برگزار شد

هفته چهار دهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان برگزار شد

۲۱ مهر ۱۳۹۹

هسا میزبان هفته  چهاردهم پویش ملی دوشنبه های ورزش و کار در استان اصفهان

 

گالری تصاویر

عضویت

نظرسنجی

[title]

آیا از نحوه ارائه خدمات باشگاه راضی هستید ؟
بلی
خیر