• بخشنامه اولین دوره مسابقات لیفت مردان قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال 1401

   

 • بخشنامه اولین دوره مسابقات لیفت کارگران قهرمانی استان اصفهان (بانوان)

   

 • بخشنامه مسابقات والیبال کارگران استان اصفهان در سال 1401

   

 • بخشنامه مسابقات دو و میدانی کارگران (آقایان و بانوان) در سال1401

   

ورزش کارگران استان اصفهان در سال 1401
ورزش کارگران استان اصفهان در سال 1401
مسابقات ورزشی 1401 کارگران اصفهان
مسابقات ورزشی 1401 کارگران اصفهان
ورزش کارگران اصفهان در سال 1401
ورزش کارگران اصفهان در سال 1401
مسابقات ورزشی کارگران (دو و میدانی آقایان و بانوان)در سال 1401
مسابقات ورزشی کارگران (دو و میدانی آقایان و بانوان)در سال 1401
ورزش کارگران استان اصفهان در سال 1401

ورزش کارگران استان اصفهان در سال 1401

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

بخشنامه اولین دوره مسابقات لیفت مردان قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال 1401

 

مسابقات ورزشی 1401 کارگران اصفهان

مسابقات ورزشی 1401 کارگران اصفهان

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

بخشنامه اولین دوره مسابقات لیفت کارگران قهرمانی استان اصفهان (بانوان)

 

ورزش کارگران اصفهان در سال 1401

ورزش کارگران اصفهان در سال 1401

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

بخشنامه مسابقات والیبال کارگران استان اصفهان در سال 1401

 

 طرح ملی کاروان ورزش و نشاط در استان اصفهان

طرح ملی کاروان ورزش و نشاط در استان اصفهان

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

یاز دهمین برنامه از طرح ملی کاروان ورزش و نشاط  به میزبانی شرکت آریان طب خوانسار برگزار شد

مسابقات ورزشی کارگران (دو و میدانی آقایان و بانوان)در سال 1401

مسابقات ورزشی کارگران (دو و میدانی آقایان و بانوان)در سال 1401

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

بخشنامه مسابقات دو و میدانی کارگران (آقایان و بانوان) در سال1401

 

گالری تصاویر

عضویت

نظرسنجی

[title]

آیا از نحوه ارائه خدمات باشگاه راضی هستید ؟
بلی
خیر