• مراسم معارفه جناب آقای علیرضا سلمانیان به عنوان مسئول انجمن رزمی   و سرکار خانم مرضیه رنجکش به عنوان نایب رئیس  انجمن رزمی کارگری شهرستان مبارکه برگزار شد

   

 • کارگاه ساخت لوازم و ابزار ورزشی در کارخانجات گیتی پسند اصفهان تاسیس گردید

   

 • در دیدار مسئولان محترم انجمن رزمی کارگران استان و هیاتهای  ورزشی جودو و رزمی استان اصفهان بر همکاری متقابل به منظور نیل به اهداف مشترک تاکید گردید

   

 • اولین رقابت دوستانه فوتسال بانوان کارگر  شهرستان شاهین هر و میمه برگزار شد

   

در ادامه معارفه مسئولان رزمی کارگران شهرستانهای استان
در ادامه معارفه مسئولان رزمی کارگران شهرستانهای استان
تاسیس کارگاه ساخت لوازم و ابزار ورزشی در کارخانجات گیتی پسند اصفهان
تاسیس کارگاه ساخت لوازم و ابزار ورزشی در کارخانجات گیتی پسند اصفهان
 دیدار مسئولان محترم انجمن رزمی کارگران استان و هیاتهای ورزشی جودو و رزمی استان اصفهان
دیدار مسئولان محترم انجمن رزمی کارگران استان و هیاتهای ورزشی جودو و رزمی استان اصفهان
فوتسال بانوان کارگر شهرستان شاهین شهر و میمه
فوتسال بانوان کارگر شهرستان شاهین شهر و میمه
در ادامه معارفه مسئولان رزمی کارگران شهرستانهای استان

در ادامه معارفه مسئولان رزمی کارگران شهرستانهای استان

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

مراسم معارفه جناب آقای علیرضا سلمانیان به عنوان مسئول انجمن رزمی   و سرکار خانم مرضیه رنجکش به عنوان نایب رئیس  انجمن رزمی کارگری شهرستان مبارکه برگزار شد

 

تاسیس کارگاه ساخت لوازم و ابزار ورزشی در کارخانجات گیتی پسند اصفهان

تاسیس کارگاه ساخت لوازم و ابزار ورزشی در کارخانجات گیتی پسند اصفهان

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

کارگاه ساخت لوازم و ابزار ورزشی در کارخانجات گیتی پسند اصفهان تاسیس گردید

 

 دیدار مسئولان محترم انجمن رزمی کارگران استان و هیاتهای ورزشی جودو و رزمی استان اصفهان

دیدار مسئولان محترم انجمن رزمی کارگران استان و هیاتهای ورزشی جودو و رزمی استان اصفهان

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

در دیدار مسئولان محترم انجمن رزمی کارگران استان و هیاتهای  ورزشی جودو و رزمی استان اصفهان بر همکاری متقابل به منظور نیل به اهداف مشترک تاکید گردید

 

فوتسال بانوان کارگر شهرستان شاهین شهر و میمه

فوتسال بانوان کارگر شهرستان شاهین شهر و میمه

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

اولین رقابت دوستانه فوتسال بانوان کارگر  شهرستان شاهین هر و میمه برگزار شد

 

مسابقات فوتسال فرزندان کارگر شهر بادرود

مسابقات فوتسال فرزندان کارگر شهر بادرود

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

تیمهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام سردار شهید قاسم سلیمانی شهر بادرود مشخص گردیدند

 

گالری تصاویر

عضویت

نظرسنجی

[title]

آیا از نحوه ارائه خدمات باشگاه راضی هستید ؟
بلی
خیر